STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 136/BC-HĐND-PC 28/02/2021 BC kết quả giám sát hoạt động HĐND các xã, thị trấn về thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND các cấp
2 135/BC-HĐND-BKT&XH 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
3 134/BC-HĐND-ĐGS 127 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
4 133/BC-HĐND-ĐGS 125 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
5 117/TB-HĐND 28/12/2020 TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
6 172/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
7 173/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
8 174/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
9 175/NQ-HĐND 19/12/2020 NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
10 176/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
11 170/NQ-HĐND 18/12/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
12 169/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Ô khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
13 168/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
14 165/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021
15 166/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
16 167/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
17 370/HĐND-VP 09/11/2020 V/v khảo sát, giám sát theo Quyết định số 125/QĐ-HĐND
18 160/NQ-HĐND 04/11/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Hồ Xá khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
19 114/TB-HĐND-ĐGS 03/11/2020 TB lịch giám sát của đoàn giám sát việc thực hiện thu phí vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2018-2019
20 57/KH-HĐND 30/10/2020 KH tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
21 158/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
22 157/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
23 125/BC-HĐND 13/10/2020 BC kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
24 363/GM-HĐND 07/10/2020 GM tham gia kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
25 145/NQ-HĐND 16/09/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái khóa XX, Nhiệm kỳ 2016-2021
26 357/HĐND-VP 07/09/2020 V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác trọng tâm năm 2021
27 358/GM-HĐND-ĐGS 07/09/2020 GM tham dự báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo Quyết định số 119 của HĐND huyện
28 120/BC-HĐND-PC 24/08/2020 BC kết quả giám sát tình hình hoạt động của BCĐ 138-1523 về phòng chống tội phạm; các mô hình đảm bảo về ANTT, ATXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
29 92/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng giếng nước tập trung thôn Bãi Hà Mới, xã Vĩnh Hà
30 88/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Hồ Xá (đoạn từ Huyền Trân Công Chúa đến đường Ngô Quyền)
31 89/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng
32 87/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo bia công tích xã Vĩnh Long
33 85/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)
34 86/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH&THCS số 1 Trung Nam hạng mục Nhà bảo vệ
35 115/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường vào Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cửa Tùng Hà
36 114/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Sa Nam - Trung lập xã Vĩnh Long
37 112/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cổng tường rào Trụ sở hội người mù huyện
38 113/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước đường Lê Duẫn đoạn từ Công an huyện đến Điện lực Vĩnh Linh
39 111/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh hạng mục Cải tạo sửa chữa phòng vệ sinh khoa liên chuyên khoa, khoa y học cổ truyền, khoa sản
40 108/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông đi qua khu di tích khóm 4, thị trấn Bến Quan
41 109/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở phòng TCKH huyện
42 110/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học xã Vĩnh Thái hạng mục XD tầng 2 - Nhà 3 phòng
43 106/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến huyện Vĩnh Linh
44 107/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Điểm dân cư khu vực 3 thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn
45 105/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm học tập cộng đồng thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
46 103/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
47 104/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Công Ba, Vĩnh Hà
48 101/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn nối từ đường dân sanh đến nàh ông Trai) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
49 102/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn tư đường bê tông đến nhà ông Lịch) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
50 99/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Thuyr lợi Cacha Bản Thúc xã Vĩnh Ô
VĂN BẢN MỚI

136/BC-HĐND-PC

BC kết quả giám sát hoạt động HĐND các xã, thị trấn về thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND các cấp

Lượt xem:0 | lượt tải:0

135/BC-HĐND-BKT&XH

BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:8 | lượt tải:6

134/BC-HĐND-ĐGS 127

BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:6 | lượt tải:4

133/BC-HĐND-ĐGS 125

BC kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019

Lượt xem:4 | lượt tải:4

117/TB-HĐND

TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019

Lượt xem:7 | lượt tải:7

172/NQ-HĐND

V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý

Lượt xem:16 | lượt tải:7

173/NQ-HĐND

V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Lượt xem:10 | lượt tải:9

174/NQ-HĐND

V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021

Lượt xem:12 | lượt tải:14

175/NQ-HĐND

NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Lượt xem:12 | lượt tải:6

176/NQ-HĐND

V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý

Lượt xem:14 | lượt tải:7
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây