STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/QĐ-HĐND 08/09/2021 QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
2 17/QC-HĐND-UBND-UBMT 08/09/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 87/NQ-HĐND 05/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
4 401/GM-HĐND-ĐGS 25/03/2021 GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện
5 202/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8
6 201/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh
7 199/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa
8 198/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền
9 197/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã
10 196/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn
11 195/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các trục đường nội thôn và liên gia trên địa bàn xã do mưa lũ làm hư hỏng
12 194/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Tiên An về thôn Huỳnh Thượng
13 193/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông thôn Thủy Ba Hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
14 192/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 5 thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
15 200/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Thạch - cơ sở 2 hạng mục: Nhà xe học sinh
16 191/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1 xã Vĩnh Giang
17 190/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 6 thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy
18 187/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Phan Huy Chú, thị trấn Hồ Xá
19 186/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc hạng mực Sân thể dục
20 184/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố 7
21 183/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đường giao thông khu phố Thống Nhất thị trấn Hồ Xá
22 182/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
23 181/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
24 188/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh
25 185/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố Lao động, thị trấn Hồ Xá, hạng mục: Lát gạch sân và cải tạo bồn hoa
26 59/KH-HĐND 08/03/2021 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2021
27 136/BC-HĐND-PC 28/02/2021 BC kết quả giám sát hoạt động HĐND các xã, thị trấn về thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND các cấp
28 135/BC-HĐND-BKT&XH 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
29 134/BC-HĐND-ĐGS 127 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
30 133/BC-HĐND-ĐGS 125 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
31 117/TB-HĐND 28/12/2020 TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
32 172/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
33 173/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
34 174/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
35 175/NQ-HĐND 19/12/2020 NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
36 176/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
37 170/NQ-HĐND 18/12/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
38 169/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Ô khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
39 168/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
40 165/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021
41 166/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
42 167/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
43 370/HĐND-VP 09/11/2020 V/v khảo sát, giám sát theo Quyết định số 125/QĐ-HĐND
44 160/NQ-HĐND 04/11/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Hồ Xá khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
45 114/TB-HĐND-ĐGS 03/11/2020 TB lịch giám sát của đoàn giám sát việc thực hiện thu phí vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2018-2019
46 57/KH-HĐND 30/10/2020 KH tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
47 158/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
48 157/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
49 125/BC-HĐND 13/10/2020 BC kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
50 363/GM-HĐND 07/10/2020 GM tham gia kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:12 | lượt tải:7

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:7 | lượt tải:4

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:20 | lượt tải:12

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:62 | lượt tải:42

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:42 | lượt tải:23

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:33 | lượt tải:28

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:39 | lượt tải:23

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:34 | lượt tải:20

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:54 | lượt tải:26

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:37 | lượt tải:24
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây