STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 401/GM-HĐND-ĐGS 25/03/2021 GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện
2 202/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8
3 201/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh
4 199/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa
5 198/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền
6 197/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã
7 196/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn
8 195/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các trục đường nội thôn và liên gia trên địa bàn xã do mưa lũ làm hư hỏng
9 194/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Tiên An về thôn Huỳnh Thượng
10 193/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông thôn Thủy Ba Hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
11 192/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 5 thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
12 200/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Thạch - cơ sở 2 hạng mục: Nhà xe học sinh
13 191/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1 xã Vĩnh Giang
14 190/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 6 thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy
15 187/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Phan Huy Chú, thị trấn Hồ Xá
16 186/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc hạng mực Sân thể dục
17 184/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố 7
18 183/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đường giao thông khu phố Thống Nhất thị trấn Hồ Xá
19 182/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
20 181/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
21 188/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh
22 185/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố Lao động, thị trấn Hồ Xá, hạng mục: Lát gạch sân và cải tạo bồn hoa
23 59/KH-HĐND 08/03/2021 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2021
24 136/BC-HĐND-PC 28/02/2021 BC kết quả giám sát hoạt động HĐND các xã, thị trấn về thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND các cấp
25 135/BC-HĐND-BKT&XH 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
26 134/BC-HĐND-ĐGS 127 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
27 133/BC-HĐND-ĐGS 125 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
28 117/TB-HĐND 28/12/2020 TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
29 172/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
30 173/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
31 174/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
32 175/NQ-HĐND 19/12/2020 NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
33 176/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
34 170/NQ-HĐND 18/12/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
35 169/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Ô khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
36 168/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
37 165/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021
38 166/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
39 167/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
40 370/HĐND-VP 09/11/2020 V/v khảo sát, giám sát theo Quyết định số 125/QĐ-HĐND
41 160/NQ-HĐND 04/11/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Hồ Xá khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
42 114/TB-HĐND-ĐGS 03/11/2020 TB lịch giám sát của đoàn giám sát việc thực hiện thu phí vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2018-2019
43 57/KH-HĐND 30/10/2020 KH tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
44 158/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
45 157/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
46 125/BC-HĐND 13/10/2020 BC kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
47 363/GM-HĐND 07/10/2020 GM tham gia kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
48 145/NQ-HĐND 16/09/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái khóa XX, Nhiệm kỳ 2016-2021
49 357/HĐND-VP 07/09/2020 V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác trọng tâm năm 2021
50 358/GM-HĐND-ĐGS 07/09/2020 GM tham dự báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo Quyết định số 119 của HĐND huyện
VĂN BẢN MỚI

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:44 | lượt tải:32

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:28 | lượt tải:17

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:21 | lượt tải:16

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:24 | lượt tải:15

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:22 | lượt tải:13

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:36 | lượt tải:17

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:20 | lượt tải:16

195/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các trục đường nội thôn và liên gia trên địa bàn xã do mưa lũ làm hư hỏng

Lượt xem:21 | lượt tải:14

194/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Tiên An về thôn Huỳnh Thượng

Lượt xem:23 | lượt tải:14

193/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông thôn Thủy Ba Hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:22 | lượt tải:12
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây