Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 58/NQ-HĐND 21/12/2018 V/v tổ chức kỳ họp bất thường và các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện
2 57/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 và NQ số 30/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND huyện (lần 3)
3 56/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
4 55/NQ-HĐNd 20/12/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
5 54/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
6 52/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
7 51/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
8 50/NQ-HĐND 20/12/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu chứ danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
9 49/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh (lần 2)
10 48/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường THPT Cửa Tùng hạng mục: Nhà học thực hành, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ
11 47/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2017
12 46/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
13 45/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
14 44/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
15 43/NQ-HĐND 26/07/2018 Nghị quyết về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
16 53/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019
17 87/NQ-HĐND 05/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
18 185/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố Lao động, thị trấn Hồ Xá, hạng mục: Lát gạch sân và cải tạo bồn hoa
19 188/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh
20 181/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
21 182/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
22 183/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đường giao thông khu phố Thống Nhất thị trấn Hồ Xá
23 184/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố 7
24 186/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc hạng mực Sân thể dục
25 187/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Phan Huy Chú, thị trấn Hồ Xá
26 190/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 6 thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy
27 191/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1 xã Vĩnh Giang
28 200/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Thạch - cơ sở 2 hạng mục: Nhà xe học sinh
29 192/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 5 thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
30 193/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông thôn Thủy Ba Hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
31 194/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Tiên An về thôn Huỳnh Thượng
32 195/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các trục đường nội thôn và liên gia trên địa bàn xã do mưa lũ làm hư hỏng
33 196/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn
34 197/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã
35 198/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền
36 199/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa
37 201/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh
38 202/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8
39 59/KH-HĐND 08/03/2021 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2021
40 176/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
41 175/NQ-HĐND 19/12/2020 NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
42 174/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
43 173/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
44 172/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
45 170/NQ-HĐND 18/12/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
46 168/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
47 169/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Ô khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
48 167/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
49 166/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
50 165/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:2 | lượt tải:1

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:1 | lượt tải:1

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:13 | lượt tải:10

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:59 | lượt tải:40

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:38 | lượt tải:21

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:28 | lượt tải:25

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:35 | lượt tải:19

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:29 | lượt tải:18

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:49 | lượt tải:23

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:32 | lượt tải:22
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây