Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 117/QĐ-HĐND 28/02/2020 V/v khen thưởng
4 116/QĐ-HĐND 03/12/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
5 115/QĐ-HĐND 19/11/2019 V/v thành lập đoàn giám sát Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019
6 114/QĐ-HĐND 18/11/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
7 113/QĐ-HĐND 08/11/2019 Thành lập đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, giám sát về việc thực hiện đề án "Đẩy mạnh phát triển Y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030
8 112/QĐ-HĐND 25/10/2019 V/v tổ chức Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho Đại biểu HĐND huyện năm 2019
9 110/QĐ-HĐND 18/09/2019 QĐ triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
10 109/QĐ-HĐND 06/09/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
11 108/QĐ-UBND 04/09/2019 V/v thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc khai thác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
12 108/QĐ-HĐND 04/09/2019 Thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc khai thác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
13 106/QĐ-HĐND 27/06/2019 Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát
14 105/QĐ-HĐND 17/06/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
15 102/QĐ-HĐND 11/01/2019 Quyết định về việc cử Đại biểu dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phong toàn dân" giai đoạn 2009-2019
16 104/QĐ-HĐND 13/03/2019 Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện NQ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn đấu giá đất do huyện quản lý theo NQ của HĐND huyện
17 101/QĐ-HĐND 30/11/2018 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
18 99/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết đinh triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
19 98/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập Đoàn giám sát của Ban KTXH huyện về giám sát thực hiện NQ số 17/NQ-HDDND huyện ngày 28/12/2016
20 97/QĐ-HĐND 06/11/2018 Thành lập đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện về giám sát công tác quy hoạch sử dụng đất
21 96/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập đoàn giám sát việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và sử dụng đất tại xã Vĩnh Kim
22 95/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập đoàn giám sát
23 94/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v Thành lập đoàn cán bộ, chuyên viên tham gia Liên hoan nghiệp vụ kỷ năng hoạt động HĐND huyện và giao hữu thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất
24 93/QĐ-HĐND 05/11/2018 Quyết định về thành lập đoàn giám sát của Tổ số 1
25 92/QĐ-HĐND 12/09/2018 Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát
26 91/QĐ-HĐND 10/08/2018 QĐ V/v tổ chức Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho Đại biểu HĐND huyện năm 2018
27 90/QĐ-HĐND 14/06/2018 Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý thị trường
28 89/QĐ-HĐND 23/05/2018 Quyết định về thành lập đoàn giám sát của Tổ HĐND huyện (đơn vị số 5) giám sát việc quản lý môi trường
29 88/QĐ-HĐND 17/05/2018 Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát
30 87/QĐ-HĐND 14/05/2018 Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm hành chính ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
31 86/QĐ-HĐND 11/05/2018 Thành lập đoàn giám sát của thường trực hđnd huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết của hđnd huyện về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Hà, Khê, Ô giai đoạn II
32 85/QĐ-HĐND 09/05/2018 V/V ban hành quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021
33 84/QĐ-HĐND 28/02/2018 Tặng giấy khen năm 2017
34 83/QĐ-HĐND 28/02/2018 Tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động HĐND huyện năm 2017
35 81/QD-HDND 01/12/2017 Về việc triệu tập kỳ họp thứ 6 hội đồng nhân dân huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
36 70/QD-TTHDND 31/07/2017 Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Hội đồng nhân dân xã, TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
37 70/QD_TTHDND 31/07/2017 Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Hội đồng nhân dân xã, TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
38 77/QĐ_TTHĐND 02/11/2017 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V nhiệm kỳ 2016-2017
39 76/QĐ-TTHĐND 02/11/2017 Thành lập đoàn giám sát đối với phòng NN và phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện
40 74/QĐ-TTHĐND 05/10/2017 Về việc thành lập đoàn giám sát
41 75/QĐ-HĐND 06/10/2017 QĐ về việc thành lập đoàn giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Giám sát UBND xã Vĩnh Lâm
42 73/QD-HDND 13/10/2017 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua TT Hồ Xá
43 73/QD-HĐND 13/09/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua TT Hồ Xá huyện Vĩnh Linh
44 72/QĐ-HDND 12/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát điện lực Vĩnh Linh
45 71/QĐ-TTHĐND 07/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134-135 và các QĐ của Thủ tướng CP đối với các xã miền núi ĐBKK trên địa bàn huyện
46 69/QĐ-HĐND 26/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
47 68/QĐ-HĐND 21/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường TH Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
48 67/QĐ-HĐND 15/06/2017 V/v triệu tập Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tham dự tập huấn
49 66/QĐ-HĐND 13/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
50 65/QĐ-HĐND 09/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Chu Văn An, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
51 64/QĐ-HĐND 07/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường Tiểu học Kim Đồng
52 63/QĐ-HĐND 25/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:11 | lượt tải:7

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:6 | lượt tải:4

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:19 | lượt tải:12

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:62 | lượt tải:42

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:42 | lượt tải:23

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:33 | lượt tải:28

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:39 | lượt tải:23

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:34 | lượt tải:20

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:54 | lượt tải:26

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:37 | lượt tải:24
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây