Văn bản theo chủ đề: Thông báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 117/TB-HĐND 28/12/2020 TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
2 114/TB-HĐND-ĐGS 03/11/2020 TB lịch giám sát của đoàn giám sát việc thực hiện thu phí vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2018-2019
3 104/TB-HĐND-KTXH 19/05/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 15-HĐND huyện khóa V
4 103/TB-HĐND 11/05/2020 TB kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020
5 101/TB-HĐND-KTXH 11/03/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa V
6 99/TB-HĐND-KTXH 03/12/2019 Thông báo lịch thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện
7 97/TB-HĐND-PC 25/11/2019 Thông báo lịch khảo sát, giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
8 45/KH-HĐND 30/10/2019 Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 12, Khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
9 94/TB-HĐND 28/10/2019 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc khai thác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
10 93/TB-HĐND 28/10/2019 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến 30/6/2019
11 92/TB-HĐND 16/10/2019 TB kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Lập - Phó Chủ tịch Thường trực ĐND huyện tại Hội nghị trực báo quý III.2019
12 90/TB-HĐND 18/09/2019 Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019
13 91/TB-HĐND-PC 19/09/2019 Thông báo chương trình khảo sát của Ban Pháp chế
14 89/TB-HĐND-ĐGS 09/09/2019 TB Lịch giám sát của đoàn giám sát khai thác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
15 87/TB-HĐND 30/08/2019 TB nội dung, thời gian tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 của Thường trực HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
16 119/TB-TTHĐND 22/07/2019 TB kết luận của TT HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
17 84/TB-HĐND 09/07/2019 Thống báo lịch thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V (bổ sung lần 1)
18 83/TB-HĐND-KTXH 14/06/2019 Thông báo lịch thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện
19 82/TB-HĐND 12/06/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019
20 81/TB-HĐND 07/06/2019 Thông báo về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
21 80/TB-HĐND 27/05/2019 Thông báo về việc hoãn phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019
22 79/TB-HĐND 15/05/2019 Thông báo nội dung, thời gian tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HDDND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
23 64/TB-HĐND 04/12/2018 Thông báo kết quả phân loại hoạt động HĐND xã, thị trấn năm 2018
24 78/TB-HĐND 20/01/2019 Thông báo Kết luận giám sát việc triển khai Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh
25 77/BC-HĐND 18/01/2019 Thông báo Kết luận giám sát việc triển khai Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh
26 76/BC-HĐND 18/01/2019 Báo cáo kết quả sát nhập giữa các chợ trên địa bàn huyện
27 75/TB-HĐND 24/12/2018 Thông báo kết quả kỷ họp thứ 8, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
28 72/TB-HĐND 22/11/2018 Thông báo Nội dung, Chương trình kỳ họp kỳ thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
29 71/TB-HĐND 19/11/2018 Thông báo chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
30 61/TB-HĐND 27/06/2018 TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
31 55/TB 10/05/2018 Chuyển các nội dung đề xuất giám sát đối với HĐND các xã, thị trấn
32 52/TB-HDND 05/03/2018 Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, công tác thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường từ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
33 51/Tb-HĐND 26/12/2017 TB kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với HĐND các xã TT
34 50/Tb-HDND 18/12/2017 Tb kết luận của TT HĐND huyện về kết quả giám sát phòng NN&PTNT về việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp huyện
35 48/TB-HĐND 08/12/2017 kết luận của Ban pháp chế HĐND huyện về giám sát việc thu, chi các loại phí, học phí, các khoản đóng góp tự nguyện huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh đối với Trường THPT Vĩnh Linh
36 47/TB-UBND 01/12/2017 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
37 46/TB-HĐND 15/11/2017 Kết luận của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện về việc chậm quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Vĩnh Lâm
38 44/TB_HĐ 02/11/2017 Kết luận của TT HĐND huyện về kết quả giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134,135 và các quyết định của Chính phủ đối với các miền núi vùng sâu, vùng ĐBKK tại huyện Vĩnh Linh
39 43/TB-HĐND 01/11/2017 kết luận của thường trục HĐND huyện về tình hình quản lý, khai thác sử dụng các công trình dự án của ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực huyện Vĩnh Linh trên địa bàn
40 01/TB-ĐGS 31/10/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với Hội đồng khoa học công nghệ huyện Vĩnh Linh
41 42/TĐGS 17/10/2017 LỊch làm việc với các thôn có công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán của xã Vĩnh Lâm
42 41/TB-HĐND 11/10/2017 Kết luận của Thường trực HDDND huyện tại hội nghị trực báo, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện Quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017
43 40/TB-HDND 29/09/2017 TB Về việc phân công theo dõi và chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện
44 03/TB-DGS 19/09/2017 TB Lịch làm việc của Đoàn giám sát TT HĐND huyện
45 39/TB-HĐND 19/09/2017 TB về việc thay đổi nội dung và thời gian giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh năm 2017
46 38/TB-TTHĐND 12/09/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát thường trực HĐND huyện đối với các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình 134,135 và các quyết định của TTg chính phủ tại cá xã Miền núi ĐBKK của huyện Vĩnh Linh
47 01/TB-DGS 12/09/2017 TB Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với điện lực huyện Vĩnh Linh
48 30/TB-HĐND 06/06/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND huyện
49 34/TB-HĐND 26/06/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ V, HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
50 33/TB-HĐND 23/06/2017 Thông báo về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hoạt động của HTX DVNN Vĩnh Hiền sau khi chuyển đổi theo luật HTX năm 2012
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:2 | lượt tải:1

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:1 | lượt tải:1

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:13 | lượt tải:10

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:59 | lượt tải:40

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:38 | lượt tải:21

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:28 | lượt tải:24

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:35 | lượt tải:19

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:29 | lượt tải:18

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:49 | lượt tải:23

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:31 | lượt tải:22
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây