Văn bản theo lĩnh vực: Hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 58/NQ-HĐND 21/12/2018 V/v tổ chức kỳ họp bất thường và các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện
2 56/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
3 55/NQ-HĐNd 20/12/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
4 54/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
5 50/NQ-HĐND 20/12/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu chứ danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
6 49/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh (lần 2)
7 46/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
8 45/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
9 44/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
10 17/QC-HĐND-UBND-UBMT 08/09/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 06/QĐ-HĐND 08/09/2021 QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
12 87/NQ-HĐND 05/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
13 401/GM-HĐND-ĐGS 25/03/2021 GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện
14 59/KH-HĐND 08/03/2021 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2021
15 136/BC-HĐND-PC 28/02/2021 BC kết quả giám sát hoạt động HĐND các xã, thị trấn về thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND các cấp
16 117/TB-HĐND 28/12/2020 TB kết luận của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
17 133/BC-HĐND-ĐGS 125 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019
18 134/BC-HĐND-ĐGS 127 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
19 135/BC-HĐND-BKT&XH 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
20 175/NQ-HĐND 19/12/2020 NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
21 174/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
22 173/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
23 172/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
24 170/NQ-HĐND 18/12/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
25 168/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chấp, nhiệm kỳ 2016-2021
26 169/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Ô khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
27 167/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
28 166/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
29 165/NQ-HĐND 27/11/2020 V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021
30 370/HĐND-VP 09/11/2020 V/v khảo sát, giám sát theo Quyết định số 125/QĐ-HĐND
31 160/NQ-HĐND 04/11/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Hồ Xá khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
32 57/KH-HĐND 30/10/2020 KH tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
33 157/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
34 158/NQ-HĐND 28/10/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Bến Quan khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
35 145/NQ-HĐND 16/09/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái khóa XX, Nhiệm kỳ 2016-2021
36 358/GM-HĐND-ĐGS 07/09/2020 GM tham dự báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo Quyết định số 119 của HĐND huyện
37 357/HĐND-VP 07/09/2020 V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác trọng tâm năm 2021
38 104/TB-HĐND-KTXH 19/05/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 15-HĐND huyện khóa V
39 340/TTHĐND 15/05/2020 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
40 339/TTr-TTHĐND 04/05/2020 Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thứ 15
41 388/GM-HĐND 04/05/2020 GM chất vấn các nội dung sau giám sát
42 103/TB-HĐND 11/05/2020 TB kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020
43 101/TB-HĐND-KTXH 11/03/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa V
44 49/KH-HĐND-KT&XH 11/03/2020 KH thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa V của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh
45 117/QĐ-HĐND 28/02/2020 V/v khen thưởng
46 329/HĐND 11/03/2020 V/v chuẩn bị nội dung dự thảo NQ "Ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc cấp huyện quản lý"
47 328/TTHĐND 02/03/2020 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)
48 75/NQ-HĐND 27/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị trấn Cửa Tùng khóa II - Nhiệm kỳ 2016-2021
49 74/NQ-TTHĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Kim Thạch
50 73/NQ-HĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trung Nam
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:11 | lượt tải:7

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:6 | lượt tải:4

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:19 | lượt tải:12

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:62 | lượt tải:42

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:42 | lượt tải:23

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:33 | lượt tải:28

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:39 | lượt tải:23

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:34 | lượt tải:20

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:54 | lượt tải:26

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:37 | lượt tải:24
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây