Văn bản theo lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 57/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 và NQ số 30/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND huyện (lần 3)
2 52/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
3 51/NQ-HĐND 21/12/2018 NQ về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
4 48/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường THPT Cửa Tùng hạng mục: Nhà học thực hành, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ
5 47/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2017
6 43/NQ-HĐND 26/07/2018 Nghị quyết về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
7 53/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019
8 185/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố Lao động, thị trấn Hồ Xá, hạng mục: Lát gạch sân và cải tạo bồn hoa
9 188/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh
10 181/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
11 182/NQ-HĐND 18/03/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
12 183/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đường giao thông khu phố Thống Nhất thị trấn Hồ Xá
13 184/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố 7
14 186/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc hạng mực Sân thể dục
15 187/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Phan Huy Chú, thị trấn Hồ Xá
16 190/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 6 thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy
17 191/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1 xã Vĩnh Giang
18 200/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Thạch - cơ sở 2 hạng mục: Nhà xe học sinh
19 192/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường bê tông tại Đội 5 thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
20 193/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông thôn Thủy Ba Hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
21 194/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Tiên An về thôn Huỳnh Thượng
22 195/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các trục đường nội thôn và liên gia trên địa bàn xã do mưa lũ làm hư hỏng
23 196/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn
24 197/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã
25 198/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền
26 199/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa
27 201/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh
28 202/NQ-HĐND 18/03/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8
29 176/NQ-HĐND 19/12/2020 V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
30 114/TB-HĐND-ĐGS 03/11/2020 TB lịch giám sát của đoàn giám sát việc thực hiện thu phí vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2018-2019
31 125/BC-HĐND 13/10/2020 BC kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
32 99/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Thuyr lợi Cacha Bản Thúc xã Vĩnh Ô
33 102/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn tư đường bê tông đến nhà ông Lịch) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
34 101/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn nối từ đường dân sanh đến nàh ông Trai) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
35 104/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Công Ba, Vĩnh Hà
36 103/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
37 105/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm học tập cộng đồng thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
38 107/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Điểm dân cư khu vực 3 thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn
39 106/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến huyện Vĩnh Linh
40 110/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học xã Vĩnh Thái hạng mục XD tầng 2 - Nhà 3 phòng
41 109/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở phòng TCKH huyện
42 108/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông đi qua khu di tích khóm 4, thị trấn Bến Quan
43 111/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh hạng mục Cải tạo sửa chữa phòng vệ sinh khoa liên chuyên khoa, khoa y học cổ truyền, khoa sản
44 113/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước đường Lê Duẫn đoạn từ Công an huyện đến Điện lực Vĩnh Linh
45 112/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cổng tường rào Trụ sở hội người mù huyện
46 114/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Sa Nam - Trung lập xã Vĩnh Long
47 115/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường vào Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cửa Tùng Hà
48 86/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH&THCS số 1 Trung Nam hạng mục Nhà bảo vệ
49 85/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)
50 87/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo bia công tích xã Vĩnh Long
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:11 | lượt tải:7

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:6 | lượt tải:4

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:19 | lượt tải:12

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:62 | lượt tải:42

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:42 | lượt tải:23

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:33 | lượt tải:28

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:39 | lượt tải:23

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:34 | lượt tải:20

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:54 | lượt tải:26

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:37 | lượt tải:24
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây