STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 145/NQ-HĐND 16/09/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái khóa XX, Nhiệm kỳ 2016-2021
52 357/HĐND-VP 07/09/2020 V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác trọng tâm năm 2021
53 358/GM-HĐND-ĐGS 07/09/2020 GM tham dự báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo Quyết định số 119 của HĐND huyện
54 120/BC-HĐND-PC 24/08/2020 BC kết quả giám sát tình hình hoạt động của BCĐ 138-1523 về phòng chống tội phạm; các mô hình đảm bảo về ANTT, ATXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
55 92/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng giếng nước tập trung thôn Bãi Hà Mới, xã Vĩnh Hà
56 88/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Hồ Xá (đoạn từ Huyền Trân Công Chúa đến đường Ngô Quyền)
57 89/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng
58 87/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo bia công tích xã Vĩnh Long
59 85/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)
60 86/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH&THCS số 1 Trung Nam hạng mục Nhà bảo vệ
61 115/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường vào Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cửa Tùng Hà
62 114/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Sa Nam - Trung lập xã Vĩnh Long
63 112/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cổng tường rào Trụ sở hội người mù huyện
64 113/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước đường Lê Duẫn đoạn từ Công an huyện đến Điện lực Vĩnh Linh
65 111/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh hạng mục Cải tạo sửa chữa phòng vệ sinh khoa liên chuyên khoa, khoa y học cổ truyền, khoa sản
66 108/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông đi qua khu di tích khóm 4, thị trấn Bến Quan
67 109/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở phòng TCKH huyện
68 110/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học xã Vĩnh Thái hạng mục XD tầng 2 - Nhà 3 phòng
69 106/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: XD hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến huyện Vĩnh Linh
70 107/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Điểm dân cư khu vực 3 thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn
71 105/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm học tập cộng đồng thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
72 103/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà
73 104/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Công Ba, Vĩnh Hà
74 101/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn nối từ đường dân sanh đến nàh ông Trai) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
75 102/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn (đoạn tư đường bê tông đến nhà ông Lịch) thông Xung Phong, xã Vĩnh Khê
76 99/NQ-HĐND 12/06/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Thuyr lợi Cacha Bản Thúc xã Vĩnh Ô
77 104/TB-HĐND-KTXH 19/05/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 15-HĐND huyện khóa V
78 340/TTHĐND 15/05/2020 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
79 103/TB-HĐND 11/05/2020 TB kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020
80 120/QĐ-HĐND 11/05/2020 QĐ thành lập Đoàn giám sát của Ban KT-XH huyện, giám sát việc đầu tư và thực hiện các mô hình sản xuất áp dụng khoa học, kỷ thuật CNC trên địa bàn
81 388/GM-HĐND 04/05/2020 GM chất vấn các nội dung sau giám sát
82 339/TTr-TTHĐND 04/05/2020 Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thứ 15
83 119/QĐ-HĐND 16/04/2020 QĐ thành lập Đoàn giám của Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý đất đai và việc thực hiện các quy trình CGCN QSD đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng và xã Trung Nam
84 82/NQ-HĐND 25/03/2020 NQ về việc thông qua kế hoạch phân bổ đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách do huyện quản lý
85 81/NQ-HĐND 25/03/2020 NQ V/v bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020
86 80/NQ-HĐND 25/03/2020 NQ V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý (lần 4)
87 329/HĐND 11/03/2020 V/v chuẩn bị nội dung dự thảo NQ "Ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc cấp huyện quản lý"
88 49/KH-HĐND-KT&XH 11/03/2020 KH thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa V của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh
89 101/TB-HĐND-KTXH 11/03/2020 TB lịch thẩm tra các VB trình kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa V
90 328/TTHĐND 02/03/2020 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)
91 76/NQ-HĐND 28/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Trung Nam khóa I, Nhiệm kỳ 2016-2021
92 77/NQ-HĐND 28/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Kim Thạch khóa I, Nhiệm kỳ 2016-2021
93 78/NQ-HĐND 28/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Cửa Tùng khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021
94 79/NQ-HĐND 28/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND xã Hiền Thành khóa I, Nhiệm kỳ 2016-2021
95 117/QĐ-HĐND 28/02/2020 V/v khen thưởng
96 75/NQ-HĐND 27/02/2020 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị trấn Cửa Tùng khóa II - Nhiệm kỳ 2016-2021
97 71/NQ-TTHĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ 15 HĐND thị trấn Cửa Tùng
98 72/NQ-TTHĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hiền Thành
99 73/NQ-HĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trung Nam
100 74/NQ-TTHĐND 17/02/2020 V/v chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Kim Thạch
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:2 | lượt tải:1

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:1 | lượt tải:1

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:13 | lượt tải:10

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:59 | lượt tải:40

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:38 | lượt tải:21

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:28 | lượt tải:25

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:35 | lượt tải:19

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:29 | lượt tải:18

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:49 | lượt tải:23

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:32 | lượt tải:22
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây